Přeskočit na obsah

Nový software pro žáky

Od ledna je v počítačové učebně nainstalovaný nový SW pro výuku informatiky. Od školního roku 2022/23 je povinná informatika pro žáky 4. až 9. tříd, která se nově zaměřuje na informatické myšlení, práci s daty a technologiemi, kódování, programování a logické uvažování.

K programování jsme vybrali Scratch, ve kterém se mohou učit malé děti a také tvořit složitější programy starší žáci. Program nabízí plno možností i kreativity, je rozšířen po celém světě ve vzdělávání, ale i jako podpora výzkumu a základ robotiky.

Pro volitelnou informatiku od 7. do 9. třídy jsme zakoupili sadu Adobe Creative Cloud určenou pro školy, jedná se o profesionální programy na úpravu ilustrací, fotografií, videa, zvuku, animací, 3D, atd. Tato sada je nainstalována v každém počítači v IT učebně, stejně jako Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, …).


Účastníci: žáci 5. až 9. třídy

Garant: Mgr. Taťána Bajáková