Přeskočit na obsah

Družina

I.  oddělení – přístavba školy – 1. stupeň, vychovatelka Milena Zlámalová
II. oddělení – budova 2. stupně – učebna u tělocvičny (skleník), vychovatelka Renata Lauterbachová
III. oddělení – budova 2. stupně – učebna u tělocvičny (skleník), vychovatelka Adéla Míková                                                                            

ŠD slouží k odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti dětí. Je základním článkem výchovy mimo vyučování. Využívá školní hřiště, tělocvičnu, počítače ve třídě, počítačovou učebnu, herní koberec, televizi, DVD přehrávač, venkovní sportovní a herní areál.

Každé z oddělení se naplňuje maximálně do počtu 30 žáků 1.stupně ZŠ. Dítě je přihlášeno k pravidelné docházce po podepsání zápisního lístku jeho zákonným zástupcem, kde mimo jiné sdělí vychovatelce způsob a hodinu odchodu žáka domů. Odhlášení žáka ze ŠD se provádí opět písemnou formou.

Rodiče žáků docházejících do ŠD jsou povinni přispívat na částečnou úhradu nákladů ŠD – viz odkaz níže.

Každé dítě musí mít převlečení (sport, Vv ap.) a ručník v tašce, které je označené jménem, aby nedošlo mezi dětmi k záměně.

  • 11.00 – 11.20 – příchod dětí
  • 11.20 – 12.00 – volné hry dětí na koberci, stavebnice, společenské hry
  • 12.00 – 12.30 – oběd
  • 12.30 – 13.00 – odpočinek na koberci, malování, kreslení, odchod do kroužků
  • 13.00 – 15.00 – zájmové činnosti (výtvarná, pracovní, sportovní,didaktické hry k učivu, společenská výchova)
  • 15.00 – 16.00 – hry dle zájmu dětí, odchod dětí ze ŠD