Přeskočit na obsah

Základní informace

  • děti mateřské školy, (od roku 2007 i pro MŠ Přítluky)
  • žáky základní školy
  • zaměstnance organizace
  • „cizí“ strávníky = pro veřejnost v rámci tzv. doplňkové činnosti                                                                                                                                                        

Doplňkovou činností škola získává nemalé finanční částky, kterými kryje zvýšené potřeby na provoz a nákup informačních technologií, nákup učebních pomůcek a částečně i na platy zaměstnanců.

Již několik let mají všichni strávníci možnost vybrat si ze třech druhů u hlavního jídla. Dvě jsou „standardní“, třetí je ve formě zeleninového talíře.

Samozřejmostí je příprava svačinek pro děti mateřské školy.

V průběhu dne je otevřen školní bufet. Jeho sortiment však do znašné míry pokrátila tzv. pamlsková vyhláška z jara r. 2017.

Pečlivě vybíráme naše dodavatele. Jejich produkty musí splňovat předepsaná kritéria kvality.

Podle vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování má žák (dítě) nárok na stravu POUZE v době výuky ve škole. Ve dnech nemoci, ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů).

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.                        

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí doplatit režijní náklady v aktuálně platné výši – rubrika Cenová kalkulace

Pokud žák (strávník) z důvodu prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, má možnost si zákonný zástupce (rodič) vyzvednou oběd s čipem do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 – 13.20 hodin. Pokud bude chtít odebírat obědy i v době nemoci, musí uhradit v kanceláři školy režijní náklady.

Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat jejich odhlášení.