Přeskočit na obsah

Obědy

  • trvalým příkazem z bankovního účtu – NEJVHODNĚJŠÍ A DOPORUČENÝ 
  • bankovní účet školy 183028187/0300                         
  • nebo v pokladně školní jídelny – u vedoucí školní jídelny   

Pozor – důležité: termín splatnosti trvalého příkazu je nutné nastavit tak, aby měl žák dostatečný „osobní kredit“ a bylo mu umožněno v elektronickém objednávkovém systému provádět objednávání stravy. Aktuální výši kreditu je možné vidět po přihlášení do osobního účtu strávníka a také na objednávkovém terminálu ve školní jídelně.

– Aby strávník mohl objednávat stravu hned od začátku školního roku (1. září), musí mít již na účtu kredit. Stravné se platí zálohově = předem – min. na jeden měsíc! Tzn. např. v 8/2017 na 9/2017 atd.

Doporučení – nastavte si trvalý příkaz na dobu neurčitou (včetně letních prázdnin), vyvarujete se opomenutí znovuzavedení trvalého příkazu od září nového šk. roku. Termín splatnosti stanovte okolo dvacátého dne v měsíci. Získáte jistotu, že platba bude včas připsána na bankovní účet školy.

Pokud nemá strávník PŘEDPLACEN osobní kredit (nebo se pohybuje pod povoleným debetem (mínus 300 Kč), není mu umožněno další objednávání obědů = neobdrží následně stravu a to až do doby dalšího zaslání a následného PŘIPSÁNÍ peněz na účet školy 183028187/0300!

Přeplatky stravného se vrací min. 1 x ročně (červenec) na bankovní účet plátce.

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí školní jídelny změny, týkající se: čísla účtu, změny adresy, ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny, nezodpovídáme za případné chyby v převodu peněz na špatný účet, prodlení ap.

Od 1. září 2011 byl zaveden čipový stravovací systém s elektronickou evidencí strávníků. Každý strávník (žák ZŠ, zaměstnanec školy) odevzdá na začátku školního roku (případně i v jeho průběhu) přihlášku ke stravování. Poté je povinen zakoupit stravovací čip za 80,- Kč, který slouží k osobní autorizaci při výdeji jídla a při manipulaci na terminálu (objednávání a odhlašování obědů).

Cizí strávníci se na způsobu objednávání stravy individuálně domluví přímo s vedoucí školní jídelny. 

Zpět jsou odkupovány pouze čisté, nepoškozené a plně funkční čipy a to opět za 80 Kč.

V případě zapomenutí čipu žák tuto skutečnost nahlásí při příchodu na oběd kuchařce u výdejního okénka. Oběd mu bude poté vydán. Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu. Pokud žák čip ztratí, musí si nejpozději do 5 dnů od zjištění této zkutečnosti zakoupit u vedoucí školní jídelny čip nový.

Přihlášky a odhlašování obědů provádí sám strávník (nebo zákonný zástupce) u terminálu ve škole nebo přes internet zde.