• Slide Top

Aktuálně

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Aktualizované informace pro rodiče od pondělí 12. 4. 2021

 • Do školky nastoupí děti pouze předškolního věku a děti rodičů zaměstnaných v IZS (integrovaný záchranný systém) a budou rozděleny do skupin dle počtu přihlášených
 • Děti nemusí mít roušku
 • Ministerstvo školství uvádí, že přítomnost dítěte na prezenční výuce je podmíněna testováním dětí
 • Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování
 • Pokud se rozhodnete dítě netestovat, bude jeho nepřítomnost v MŠ evidována jako omluvená
 • Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání
 • Z naší školky vám bude nadále poskytována přiměřená studijní podpora

 • Do školy nastoupí přípravná třída a žáci 1. stupně
 • Třídy budou po týdnu rotovat v níže uvedeném systému:
 • 1. týden nastoupí fyzicky do školy žáci 1., 2. a 5. třídy (od 12. – 16. 4. 2021)
 • 2. týden nastoupí fyzicky do školy žáci přípravné třídy a žáci 3. a 4. třídy (od 19. – 23. 4. 2021)
 • Od 3. týdne (26. 4. – 30. 4. 2021) se bude režim opakovat, nastoupí tedy 1., 2. a 5. třída atd.
 • U žáků, kteří budou daný týden doma, bude probíhat distanční výuka dle rozvrhu
  • Je možno skupinové konzultace žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
 • Doporučuje se využívat venkovní prostory a učit mimo budovu školy, k tomuto účelu bude ve školní zahradě dočasně nainstalována provizorní venkovní třída

ŠD (družina)

 • Oddělení budou rozdělena tak, aby nedocházelo ke styku žáků jednotlivých tříd:
 • Přípravná třída ve své třídě
 • třída v malé družině
 • třída, 3. třída skleník (velká družina)
 • Žáci budou odváděni do družiny z jídelny tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi jednotlivými skupinami

ŠJ (jídelna)

 • Od 12. 4. 2021 bude již plně v provozu vč. cizích strávníků
 • Předběžně budou žáci odvedeni třídním učitelem na oběd v přesně stanoveném časovém harmonogramu

SH (hala)

 • Stále mimo provoz

ŠK (školní klub)

 • Stále mimo provoz

Informace k testování žáků i zaměstnanců

 • Podrobnější informace jsem Vám dále zaslal na EDOOKIT.

 

                                                                                                         Petr Florián, ŘŠ

Prodloužení dosavadního opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021

- do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu

 

ŘŠ

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2021/2022

Informace k zápisům do 1. tř. pro šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče,

dle doporučení MŠMT v souvislosti se současnými opatřeními, proběhnou letošní zápisy do 1. třídy s největší pravděpodobností opět bez fyzické účasti dětí i zákonných zástupců.

Datum zápisů, i když proběhnou pouze formálně, byl stanoven na den 7. 4. 2021 (středa).

Žádám Vás tímto všechny, abyste do 6. 4. 2021 doručili veškeré vyplněné tiskopisy:

 • poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Rakvice, Horní 566, 691 03 nebo
 • osobně vhodili do schránky školy u vchodu do hlavní budovy z ul. Horní nebo
 • osobně po telefonické domluvě s vedoucí školky Rakvice i Přítluky (příp. paní učitelce přípravné třídy)
 • do datové schránky školy (ID je bw2pdxy)

Jedná se o tiskopisy:

 • Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání,
 • Zápisní list dítěte,
 • a pokud žádáte o odklad, tak Žádost o odklad zahájení povinné školní docházky vč. Zprávy z pedagogicko-psychologické poradny (SPC) a Doporučení odborného lékaře (pediatra nebo klinického psychologa).

Veškeré tiskopisy naleznete na webových stránkách školy v sekci škola – rodiče – tiskopisy pro rodiče ke stažení nebo po telefonické domluvě u vedoucí školky Rakvice a Přítluky.

Bylo by ideální, pokud by se Vám podařilo doručit všechny tyto dokumenty do 6. 4. 2021.

O přijetí či odkladu Vašeho dítěte do 1. třídy se dozvíte do 1 měsíce na základě rozhodnutí, které vystaví ŘŠ (rozhodnutí o přijetí se vydá pouze na žádost rodiče, rozhodnutí nabývá účinnosti po 15 dnech, zákonný zástupce má právo proti tomuto rozhodnutí podat odvolání).

Chtěli bychom ve školním roce 2021/2022 dle zájmu otevřít dvě 1. třídy (zatím tomu vše nasvědčuje). Samotné rozdělení tříd je plně v kompetenci vedení školy.

Přípravná třída tento rok vzhledem k počtu avizovaných odkladů nebude.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. kontaktujte p. uč. Jedličkovou na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme Vám za spolupráci.

Petr Florián, ředitel školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

plakat zapis 2021 22

Informace k provozu školy od 27. 2. - 21. 3. 2021

Informace pro rodiče k opatření vlády od 27. 2. – 21. 3. 2021

 

Vážení rodiče,

tímto Vám předkládám stručnou informaci k organizaci vzdělávání od soboty 27. 2. 2021 do neděle 21. 3. 2021, o které rozhodla vláda dne 26. 2. 2021 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci.

 

MŠ:

 • Zcela uzavřena

 

ZŠ:

 • Zcela uzavřena, nově včetně přípravné třídy, 1. i 2. ročníku
 • I nadále bude probíhat distanční výuka pro všechny třídy dle rozvrhů v EDOOKITU a pokynů pedagogů
 • Nebudou zatím probíhat ani individuální konzultace v budově školy

 

ŠD (družina):

 • Zcela uzavřena

 

ŠJ (školní jídelna):

 • Zcela uzavřena vč. cizích strávníků

 

ŠK (kroužky):

 • Nebudou probíhat

 

SH (sportovní hala):

 • Zcela uzavřena

 

O další situaci Vás budu postupně informovat,

Petr Florián, ředitel školy

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

 • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653