• Slide Top

Aktuálně

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

 

tímto Vás informuji o provozu naší školy v období od 30. 11. 2020 viz níže, detailnější informace pak naleznete v systému EDOOKIT.

 

Od pondělí 30. 11. 2020 budou do školy docházet žáci v následujícím režimu:

 • Přípravná třída (pokračuje prezenčně - žáci tedy dochází fyzicky do školy)
 • 1. a 2. třída (pokračuje prezenčně)
 • 3. – 5. třída (nově prezenčně)
 • 9. třída (nově, již každý týden pouze prezenčně)
 • 6., 7., 8. (nově, střídají se po týdnu prezenčně i distančně)
 • V týdnu od 30. 11. 2020 začíná 8. tř. (spolu s 9. tř.), 6., 7. tř. distanční výuka dle rozvrhu
 • V týdnu od 7. 12. 2020 začíná 6., 7. tř. (spolu s 9. tř.), 8. tř. distanční výuka dle rozvrhu
 • V týdnu od 14. 12. 2020 začíná 8. tř. (spolu s 9. tř.), 6., 7. tř. distanční výuka dle rozvrhu
 • V týdnu od 21. – 22. 12. 2020 začíná 6., 7. tř. (spolu s 9. tř.), 8. tř. distanční výuka dle rozvrhu
 • Od 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 prázdniny, nástup do školy 4. 1. 2021
 • MŠ pokračuje v běžném režimu
 • Školní družina v dočasném režimu dle jednotlivých tříd (nyní čtyři oddělení)
 • Školní jídelna pokračuje v běžném režimu pro všechny strávníky (do konce prosince 2020 výběr pouze z jednoho jídla)
 • Kroužky zatím nelze využívat
 • Sportovní hala je stále uzavřena

S pozdravem Petr Forián, ŘŠ

Informace k otevření ZŠ od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

tímto Vám dávám na vědomí, že na základě rozhodnutí MŠMT budou od středy 18. 11. 2020 otevřeny základní školy v omezeném režimu, a to pouze pro přípravnou třídu, 1. a 2. třídu. V těchto třídách bude probíhat již běžný režim vzdělávání, zbytek tříd 1. stupně se bude stejně jako celý 2. stupeň vzdělávat i nadále distančně dle nastaveného rozvrhu. Pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník bude zajištěna školní družina, v provozu je samozřejmě také školní jídelna stejně jako doposud. Školní kluby i nadále, stejně jako sportovní hala, nefungují. Podrobnější informace o organizaci vzdělávání naleznete v systému EDOOKIT.

Petr Florián, ředitel školy

Ředitelské volno dne 16. 11. 2020

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na den 16. 11. 2020. Týká se žáků a pedagogů základní školy včetně školní družiny. Školní jídelna bude zajišťovat služby pouze pro mateřskou školku, kde bude probíhat běžný provoz. V tento den nebude probíhat distanční výuka, pokračovat bude od středy 18. 11. 2020.

ředitel školy

Otevření MŠ bez omezení

Vážení rodiče,

tímto Vám dávám na vědomí, že od pondělí dne 9. 11. 2020 bude školka otevřena bez omezení. Personální stav zaměstnanců bude zajištěn tak, abychom vyšli vstříc všem dětem.

Žádné další aktivity mimo běžné však bohužel nebudeme s největší pravděpodobností provozovat do konce roku. Žádám Vás pouze o dodržování hygienických opatření.

Děkuji, s pozdravem Petr Florián, ŘŠ.

Otevření MŠ v omezeném režimu

Vážení rodiče,

se souhlasem zřizovatele jsem rozhodl, že od pondělí 2. 11. 2020 bude opět otevřena MŠ, ale pouze v omezeném režimu. Vzhledem k personálnímu stavu zatím nemůžeme otevřít plný provoz, proto Vás žádám, aby do školky poslali děti pouze rodiče předškoláků (modrá třída) a rodiče, kteří jsou zaměstnáni. Nejsem Vám zatím schopen říci přesný termín plného otevření, ale předpoklad je v pondělí 9. 11. 2020. Snad už se bude po tomto termínu situace stabilizovat alespoň v MŠ.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem Petr Florián, ŘŠ.

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

 • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653