• Slide Top

Aktuálně

Výsledky zápisu do MŠ pro šk. rok 2021/2022

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

                                                 Vaše registrační číslo – poslední 4 čísla rodného čísla dítěte        

 

Registrační číslo

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

0685

PŘIJATO

0378

PŘIJATO

0354

PŘIJATO

0927

PŘIJATO

1587

PŘIJATO

1103

PŘIJATO

0278

PŘIJATO

0759

NEPŘIJATO

0389

NEPŘIJATO

1707

PŘIJATO

0378

NEPŘIJATO

0657

PŘIJATO

1294

NEPŘIJATO

0925

NEPŘIJATO

1668

PŘIJATO

0062

PŘIJATO

1523

NEPŘIJATO

1623

PŘIJATO

0859

NEPŘIJATO

1575

PŘIJATO

1397

PŘIJATO

0376

PŘIJATO

0298

PŘIJATO

2013

NEPŘIJATO

0613

PŘIJATO

1155

NEPŘIJATO

1116

PŘIJATO

1644

PŘIJATO

0936

PŘIJATO

 

Jakékoliv informace k důvodu nepřijetí u vedoucí učitelky Jany Janouškové 734 899 788.

V Rakvicích 20.5. 2021                                               vedoucí učitelka MŠ Jana Janoušková

                                          

Informace o provozu školy od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

na EDOOKIT jsem Vám zaslal materiál z MŠMT, který se týká dalšího rozvolnění opatření vlády od pondělí 24. 5. 2021.

Stěžejní je pro nás všechny informace, že do školy budou již bez rotací chodit všichni žáci, zůstává zachováno ale testování 1 x týdně u žáků ZŠ a běžná hygienická opatření - především nošení ochrany úst.

Petr Florián, ředitel školy

Informace o provozu školy od 10. 5. 2021

Informace pro rodiče od pondělí 10. 5. 2021

 • Do školky nastoupí všechny děti bez testování a bez použití roušek.
 • Pro zaměstnance stále platí povinné nošení respirátorů a testování jednou týdně.

Přípravná třída

 • Od 10. 5. 2021 nastoupí všechny děti do přípravné třídy bez rotace v dalších týdnech (budou tedy již chodit každý týden).
 • Testování probíhá v PO 1 x týdně.

Do školy nastoupí žáci 1. stupně v níže uvedeném systému:

 • týden nastoupí fyzicky do školy žáci 1., 2. a 5. třídy (od 10. – 14. 5. 2021)
 • týden nastoupí fyzicky do školy žáci 3. a 4. třídy (od 17. – 21. 5. 2021)
 • Od 21. týdne (24. – 28. 5. 2021) se bude režim opakovat, nastoupí tedy 1., 2. a 5. třída atd.

Do školy nastoupí nově rotačně žáci 2. stupně:

 • týden nastoupí do školy žáci 6. a 7. třídy (od 10. – 14. 5. 2021)
 • týden nastoupí do školy žáci 8. a 9. třídy (od 17. – 21. 5. 2021)
 • Od 21. týdne (24. – 28. 5. 2021) se bude režim opakovat, nastoupí tedy 6. a 7. třída
 • U žáků, kteří budou daný týden doma, bude probíhat distanční výuka dle rozvrhu. Je možno skupinové konzultace žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.
 • Doporučuje se využívat venkovní prostory a učit mimo budovu školy, k tomuto účelu je ve školní zahradě dočasně nainstalována provizorní venkovní třída.

ŠD (družina)

 • Oddělení budou rozdělena tak, aby nedocházelo ke styku žáků jednotlivých tříd.
 • Žáci budou odvedeni do družiny z jídelny tak, aby se nepotkali, je rovněž zajištěna výuka dětí rodičů IZS.

ŠJ (jídelna)

 • Od 10. 5. 2021 samozřejmě plně v provozu vč. cizích strávníků.
 • Jedno jídlo už do konce školního roku, pokud se nevrátí všichni žáci do běžného režimu.

SH (hala)

 • Stále mimo provoz, sportovní aktivity budou probíhat výhradně ve venkovních prostorech.

ŠK (kroužky)

 • Stále mimo provoz.

 

                                                                                  Petr Florián, ředitel školy

Výsledky zápisu do 1. ročníků pro šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče,

 

tímto Vám dávám na vědomí výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022.

Celkem bylo přijato:

 

- 34 žádostí o přijetí dítěte do 1. třídy, kdy všem žádostem bude vyhověno

- 5 žádostí o odklad povinné školní docházky, kde bude ředitelem školy rovněž ve všech případech vyhověno

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky Vám bude vydáno v MŠ Rakvice, v MŠ Přítluky a v přípravné třídě od 4. 5. 2021.

Pro nový školní rok 2021/2022 počítáme se dvěmi 1. třídami po 17 žácích, 1.A (třídní učitelka Dana Lacinová) a 1.B (třídní učitelka Renata Jedličková).

Konkrétní rozdělení tříd se dozvíte rovněž v MŠ Rakvice u vedoucí učitelky, v MŠ Přítluky u paní ředitelky a v přípravné třídě u třídní učitelky.

 

Petr Florián, ředitel školy

 

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Aktualizované informace pro rodiče od pondělí 12. 4. 2021

 • Do školky nastoupí děti pouze předškolního věku a děti rodičů zaměstnaných v IZS (integrovaný záchranný systém) a budou rozděleny do skupin dle počtu přihlášených
 • Děti nemusí mít roušku
 • Ministerstvo školství uvádí, že přítomnost dítěte na prezenční výuce je podmíněna testováním dětí
 • Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování
 • Pokud se rozhodnete dítě netestovat, bude jeho nepřítomnost v MŠ evidována jako omluvená
 • Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání
 • Z naší školky vám bude nadále poskytována přiměřená studijní podpora

 • Do školy nastoupí přípravná třída a žáci 1. stupně
 • Třídy budou po týdnu rotovat v níže uvedeném systému:
 • 1. týden nastoupí fyzicky do školy žáci 1., 2. a 5. třídy (od 12. – 16. 4. 2021)
 • 2. týden nastoupí fyzicky do školy žáci přípravné třídy a žáci 3. a 4. třídy (od 19. – 23. 4. 2021)
 • Od 3. týdne (26. 4. – 30. 4. 2021) se bude režim opakovat, nastoupí tedy 1., 2. a 5. třída atd.
 • U žáků, kteří budou daný týden doma, bude probíhat distanční výuka dle rozvrhu
  • Je možno skupinové konzultace žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
 • Doporučuje se využívat venkovní prostory a učit mimo budovu školy, k tomuto účelu bude ve školní zahradě dočasně nainstalována provizorní venkovní třída

ŠD (družina)

 • Oddělení budou rozdělena tak, aby nedocházelo ke styku žáků jednotlivých tříd:
 • Přípravná třída ve své třídě
 • třída v malé družině
 • třída, 3. třída skleník (velká družina)
 • Žáci budou odváděni do družiny z jídelny tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi jednotlivými skupinami

ŠJ (jídelna)

 • Od 12. 4. 2021 bude již plně v provozu vč. cizích strávníků
 • Předběžně budou žáci odvedeni třídním učitelem na oběd v přesně stanoveném časovém harmonogramu

SH (hala)

 • Stále mimo provoz

ŠK (školní klub)

 • Stále mimo provoz

Informace k testování žáků i zaměstnanců

 • Podrobnější informace jsem Vám dále zaslal na EDOOKIT.

 

                                                                                                         Petr Florián, ŘŠ

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

 • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653