• Slide Top

Aktuálně

Informace pro rodiče dětí z MŠ

Vážení rodiče,

 

ve věci poplatku za školku Vám sděluji a doporučuji, aby platby probíhaly dále ve stejném režimu, v žádném případě o ně nepřijdete. Jakmile se situace stabilizuje, poplatek za daný měsíc, kdy Vaše dítě MŠ nenavštěvovalo, nebudete platit v měsících před prázdninami, např. za měsíc červenec a v obdobném duchu, pokud by měsíců bylo více. Poplatek za stravné by Vám byl pochopitelně vrácen.

 

Pevné zdraví, a pokud možno více optimismu, Vám přeje ředitel školy.

Informace k zápisům do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021

Informace k zápisům do 1. tř. pro šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče, dle doporučení MŠMT v souvislosti s krizovým stavem v ČR, proběhnou letošní zápisy do 1. třídy bez fyzické účasti dětí i zákonných zástupců. Datum zápisů, i když proběhnou pouze formálně, stále platí, a to 1. 4. 2020.

Žádám Vás tímto všechny, abyste do 1. 4. 2020 doručili poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Rakvice, Horní 566, 691 03 nebo osobně vhodili do schránky školy u vchodu do hlavní budovy z ul. Horní veškeré vyplněné tiskopisy, které se týkají zápisů. Všichni jste je obdrželi od p. uč. Rampáčkové, popř. v MŠ.

Jedná se o tiskopisy Přihláška dítěte k základnímu vzdělávání, Zápisní list dítěte, a pokud žádáte o odklad, tak Žádost o odklad zahájení povinné školní docházky vč. Zprávy z pedagogicko-psychologické poradny a Doporučení odborného lékaře.

Bylo by ideální, pokud by se Vám podařilo doručit všechny tyto dokumenty do 1. 4. 2020, byť chápeme, že mohl nastat problém je v současné době získat. V případě potřeby jsou tiskopisy ke stažení na webových stránkách školy.

O přijetí či odkladu Vašeho dítěte do 1. třídy se dozvíte do 1 měsíce na základě rozhodnutí, které vystaví ŘŠ.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. kontaktujte p. uč. Rampáčkovu na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme Vám za spolupráci.

ŘŠ

Distribuce žádostí o ošetření dítěte

Sdělení pro rodiče

Vážení rodiče,

pokud i nadále potřebujete formulář - žádost o ošetřovné dítěte, bude pro Vás k vyzvednutí na sekretariátu školy (hlavní budova, vstup z ul. Horní) v pracovní dny do 11 hod. Platí pro rodiče dětí ZŠ i MŠ.

Žádáme Vás tímto rovněž o spolupráci při přípravě Vašich dětí na výuku. Nejde nám o to, za každou cenu probrat novou látku, ale spíše opakovat, procvičovat, upevnit už získané, v rámci možností a přiměřenosti. Prosíme také, abyste průběžně sledovali informační systém EDOOKIT a emailové schránky.

Rodiče, kterých se týkají zápisy do 1. třídy, informuji, že i když bude datum zápisu s největší pravděpodobností posunut, zatím jsem se rozhodl jej ponechat, o změnách budete včas informováni. Aktuální formuláře k zápisům (ke stažení) budou na webových stránkách k dispozici od PO 23. 3. 2020.

                                                                                                                                                                    ŘŠ

Uzavření Mateřské školy a Školní jídelny

Tímto Vám oznamujeme, že po zvážení krizové situace v souvislosti s korona virem bude se souhlasem zřizovatele do odvolání zcela uzavřen provoz Mateřské školy (dále jen MŠ), a to od zítřejšího dne, to je úterý 17.3.2020 a rovněž Školní jídelny od středy 18.3.2020 pro MŠ i veřejnost. Formuláře o ošetřovné obdržíte u vedení MŠ.

 

                                                                                                                                                                                                                    ředitel školy

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653