• Slide Top

Aktuálně

ZŠ a MŠ Rakvice Vás srdečně zve na XXIII. ŠKOLNÍ PLES

Bez názvu

Informace pro rodiče

Tímto Vás informujeme o změně konzultačních hodin 1. - 4. tř., které proběhnou dne 4. 6. 2019 místo původně plánovaného datumu 14. 5. 2019. Konkrétní čas si každá třída určí sama dle dohody s rodiči.

ředitel školy

Spuštění Facebooku

Tímto Vás informujeme, že dnešním dnem, to je 25. 4. 2019, byl na webových stránkách spuštěn nový facebook, který bude využíván primárně k operativnímu vkládání fotografií a k lepší informovanosti rodičů o našich aktivitách. Věříme, že tímto krokem rozšíříme portfolio školy a zajistíme tak další možnost, jak spolu komunikovat a vzájemně se informovat, i když jste na tuto aktivitu byli zvyklí z předešlých let. Také bych chtěl všechny účastníky požádat o stručnost, věcnost a především slušnost a důstojné vyjadřování, přece jen bychom měli jít příkladem svým dětem. Na vulgární, urážlivé a nepodložené informace nebude ze strany pedagogického sboru reagováno.

ředitel školy

Ředitelské volno 26.4.2019

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na den 26. 4. 2019. Týká se žáků a pedagogů základní školy včetně školní družiny, školní jídelna bude zajišťovat služby pouze pro mateřskou školku, kde bude probíhat běžný provoz.

ředitel školy 

Akce Zeyferus

V úterý 19. 3. 2019 nás navštívila skupina Zeyferus z Lednice se svými dravci, aby všem rozšířili obzory o jejich druzích a životě.

Mgr. Michal Polášek

Dsc 0721
Dsc 0724
Dsc 0725
Dsc 0728
Dsc 0731
Dsc 0732
Dsc 0733
Dsc 0734
Dsc 0735
Dsc 0736
Dsc 0747
Dsc 0751
Dsc 0753
Dsc 0754
Dsc 0758
Dsc 0759
Dsc 0763
Dsc 0768
Dsc 0775
Dsc 0784 0
Dsc 0790
Dsc 0793
Dsc 0795
Dsc 0807
Dsc 0814
Dsc 0834
Dsc 0852
Dsc 0855
Dsc 0920
Dsc 0942

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
reditel@skolarakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
polasek@skolarakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
janouskova@skolarakvice.cz
+420 519 350 653