• Slide Top

Aktuálně

Informace k provozu školy od 11. 1. 2021

Vážení rodiče,

tímto Vás informuji o tom, že na základě vládních opatření byl současný stav ve školách prodloužen do 22.1.2021.

Znamená to tedy, že budeme Vaše děti vzdělávat v režimu, jako dosud, nic se tedy zatím pro nás nemění. Fyzicky budou ve škole pouze 1. třída, 2. třída a přípravná třída, ostatní žáci se budou vzdělávat distančně.

MŠ jede ve stejném režimu.

Žádám Vás pouze o to, abyste sledovali rovněž aktuální informace od vyučujících v systému EDOOKIT.

Děkuji Vám za spolupráci,

                                   

                                                          Petr Florián, ředitel školy

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

zasílám Vám informace o provozu ZŠ a MŠ Rakvice v období od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 (zatím), podrobnější informace naleznete v systému EDOOKIT.

 

Provoz mateřských škol


- provoz mateřských škol je zachován jako doposud

- děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky

- vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

 

Provoz základních škol


Je mimo jiné povolena osobní přítomnost:

 • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají), doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení
 • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy
 • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

 

                                                                                                                                                                                      Petr Florián, ředitel školy

Informace k provozu školy od 21. 12. 2020

Vážení rodiče,

tímto Vás informuji o provozu školy od 21. 12. 2020, podrobnější informace naleznete v systému EDOOKIT.

 

 • Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 mimo jiné osobní přítomnost žáků:
 • Základních škol,
 • školních družin, školního klubu.
 • MŠMT zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.
 • Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.
 • Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince 2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332, které obsahuje zejména tato pravidla:
 • Zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodržení rozestupů).
 • Nástup žáků do školy je v pondělí dne 4. 1. 2021.
 • Pro MŠ se režim nemění.

                                                                                                                                                                                Petr Florián, ředitel školy

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

 

tímto Vás informuji o provozu naší školy v období od 30. 11. 2020 viz níže, detailnější informace pak naleznete v systému EDOOKIT.

 

Od pondělí 30. 11. 2020 budou do školy docházet žáci v následujícím režimu:

 • Přípravná třída (pokračuje prezenčně - žáci tedy dochází fyzicky do školy)
 • 1. a 2. třída (pokračuje prezenčně)
 • 3. – 5. třída (nově prezenčně)
 • 9. třída (nově, již každý týden pouze prezenčně)
 • 6., 7., 8. (nově, střídají se po týdnu prezenčně i distančně)
 • V týdnu od 30. 11. 2020 začíná 8. tř. (spolu s 9. tř.), 6., 7. tř. distanční výuka dle rozvrhu
 • V týdnu od 7. 12. 2020 začíná 6., 7. tř. (spolu s 9. tř.), 8. tř. distanční výuka dle rozvrhu
 • V týdnu od 14. 12. 2020 začíná 8. tř. (spolu s 9. tř.), 6., 7. tř. distanční výuka dle rozvrhu
 • V týdnu od 21. – 22. 12. 2020 začíná 6., 7. tř. (spolu s 9. tř.), 8. tř. distanční výuka dle rozvrhu
 • Od 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 prázdniny, nástup do školy 4. 1. 2021
 • MŠ pokračuje v běžném režimu
 • Školní družina v dočasném režimu dle jednotlivých tříd (nyní čtyři oddělení)
 • Školní jídelna pokračuje v běžném režimu pro všechny strávníky (do konce prosince 2020 výběr pouze z jednoho jídla)
 • Kroužky zatím nelze využívat
 • Sportovní hala je stále uzavřena

S pozdravem Petr Forián, ŘŠ

Informace k otevření ZŠ od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

tímto Vám dávám na vědomí, že na základě rozhodnutí MŠMT budou od středy 18. 11. 2020 otevřeny základní školy v omezeném režimu, a to pouze pro přípravnou třídu, 1. a 2. třídu. V těchto třídách bude probíhat již běžný režim vzdělávání, zbytek tříd 1. stupně se bude stejně jako celý 2. stupeň vzdělávat i nadále distančně dle nastaveného rozvrhu. Pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník bude zajištěna školní družina, v provozu je samozřejmě také školní jídelna stejně jako doposud. Školní kluby i nadále, stejně jako sportovní hala, nefungují. Podrobnější informace o organizaci vzdělávání naleznete v systému EDOOKIT.

Petr Florián, ředitel školy

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

 • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653