• Slide Top

Aktuálně

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

 

z důvodů vysoké nemocnosti personálu a minimálního počtu dětí, jsem rozhodl se souhlasem zřizovatele k uzavření Mateřské školy Rakvice v době od 21. 10. 2020 do 1. 11. 2020. Rodiče žádám také o vyzvednutí osobních věcí dětí v době od 08:00 hod. do 12:00 hod. ve dny středa až pátek tento týden z důvodu desinfekce prostor. Školní jídelna je i nadále v provozu.

 

ŘŠ

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče,

tímto pro Vaši potřebu uvádím stručně postup ve věci vyřízení ošetřovného na dítě:

Oproti minulému období škola potvrzení o uzavření vydávat nebude. Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v první řadě informovat svého zaměstnavatele (např. telefonicky, nebo e-mailem).

Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Vyplněnou žádost předá zaměstnanec po ukončení kalendářního měsíce, popř. po ukončení péče v průběhu měsíce. Takto vyplněnou žádost předá zaměstnanec svému zaměstnavateli, ten doplní potřebné údaje a odešle na OSSZ.

Pro detailní informace můžete navštívit stránky MPSV - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

ŘŠ

Informace k omezení MŠ

Vážení rodiče,

tímto Vás informujeme, že od zítřejšího dne, to je 19. 10. 2020, funguje Mateřská školka Rakvice v omezeném režimu z důvodu pozitivního testu na COVID-19 jednoho zaměstnance. Celou situaci konzultujeme průběžně s Krajskou hygienickou stanicí Brno a postupujeme dle jejich pokynů a doporučení. I když je uzavřena modrá třída, školka funguje dále. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Petr Florián, ŘŠ.

Informace k organizaci vzdělávání od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

 

na EDOOKITU naleznete podrobné informace ke vzdělávání žáků od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 v souvislosti s novými opatřeními vlády, kdy byla zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně na základní škole.

 

Petr Florián, ŘŠ

Ředitelské volno 29. 6. a 30. 6. 2020

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na dny 29. 6. a 30. 6. 2020. Týká se žáků a pedagogů základní školy včetně školní družiny, školní jídelna bude zajišťovat služby pouze pro mateřskou školku, kde bude probíhat běžný provoz.

ředitel školy

zobrazit všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola

Historie školy

Předpoklad vzniku školy se datuje do roku 1503. Tehdy povýšil olomoucký biskup rakvickou kapli na kostel a ustanovil v Rakvicích faráře. Poněvadž školy vznikaly při farách, lze předpokládat, že s farou nebo záhy po ní byla v Rakvicích zřízena i škola.

Nejstarší ověřený doklad o existenci školy v naší obci pochází z roku 1692. Rakvice tehdy od Bedřicha z Oppersdorfu koupil Jan Adam Ondřej z Líchtenštejna a v době prodeje byl v Rakvicích obnoven kostel a škola. Další doklady jsou až z 18. století. Je známo že kolem roku 1750 působil na rakvické škole učitel Libor Hlaváček. Prvním oficiálně ustaveným učitelem se stall roku 1784 Jan Schleier.

Tehdejší škola byla na náklad obce zřízena vedle obecní hospody u kostela. Po vyhoření roku 1806 se dva roky vyučovalo v domě č. 5 u obecního sklepa. Na místě vyhořelé budovy byla roku 1808 z nařízení zemské vlády postavena nová školní budova, která však měla pouze jednu učebnu. Nákladem 16 330 zlatých byla na místě, kde stála obecní hospoda a kovárna, postavena škola se čtyřmi učebnami a v září 1882 slavnostně otevřena. Od roku 1907 se vyučovalo již v šesti třídách. Ze slavných osobností je nutno připomenout Aloise Mrštíka, který zde působil dva roky(1882-1884). Šířil pokrokové myšlenky, rozvinul čtenářský spolek Žerotín a ochotnické divadlo.

Až do roku 1931 docházeli žáci z Rakvic na měšťánku do Podivína. Obětavým úsilím občanů Rakvic se během tří let s nákladem 1 200 000 Kčs podařilo zřídit měšťanskou školu. Vyučovat se zde začalo v roce 1932.

více o historii školy

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653