Přeskočit na obsah

Nová učebna fyziky díky projektu

Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ Rakvice

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Rakvice, a to prostřednictvím modernizace odborné učebny a zajištěním bezbariérovosti.

Projekt Zvýšení kvality odborného vzdělávání v ZŠ Rakvice je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017005

Termín realizace projektu: 2021–2023