Přeskočit na obsah

O veliké řepě MŠ

2. 11. se děti seznámily s preventivně edukativním programem o spolupráci a pomoci druhým, který jim představil H – Park Břeclav i pomocí pohádky „O veliké řepě“.
Děti si uvědomovaly, co je třeba dělat a jak vyvinout společné úsilí k vytýčenému cíli.