• Slide Top

Provozní doba, zvonění

Škola se otevírá pro žáky ve dnech využování v 7:25 hodin

V 7:45 hodin začíná vyučování. Od této doby jsou veškeré vchody do ZŠ pro veřejnost uzavřeny. Źáci, kteří se opozdí mohou k odemčení dveří užít osobní čip.

Veřejnost má povolen vstup do prostor školních budov jen po nahlášení se některému ze zaměstnanců školy. Z důvodu bezpečnosti není bez ohlášení vstup do školy veřejnosti umožněn. 

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ HODIN A PŘESTÁVKY MEZI NIMI

organizace dne zs

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653