Přeskočit na obsah

MŠ besídky  

Na oslavu Dne matek již tradičně děti, pod vedením paní učitelek jednotlivých tříd.
Ve dnech 11. 5., 16. 5., 17. 5, 18. 5. předvedly děti svá besídková vystoupení pro maminky.
Dne 19. 5. přidaly ještě jedno pro seniorky.
Všechna vystoupení byly odměněna potleskem a měla velký úspěch.