• Slide Top

Školní vzdělávací program MŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ A MŠ RAKVICE

motivační název: S NÁMI HLEDEJ KLÍČKŮ ŠEST, OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT

Školní vzdělávací program:

 • Zpracovaný: srpen 2015
 • Platný od 1. 9. 2015
 • Aktualizovaný k 3. 9. 2018

OBSAH:

I. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLEII. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLYIII. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍIV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍV. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMUVI. VZDĚLÁVACÍ OBSAHVII. EVALUAČNÍ SYSTÉM A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKAI. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MŠ

NÁZEV DOKUMENTU: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

                                   

SÍDLO MATEŘSKÉ ŠKOLY: Rakvice Horní 566, tel.  519 350 653

ŘEDITEL ŠKOLY:                  Mgr. Petr Florián

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ:    Jana Janoušková

ADRESA:                               ZŠ a MŠ Rakvice, Horní 566, 691 03

MOTIVAČNÍ NÁZEV PROGRAMU:  S NÁMI HLEDEJ  KLÍČKŮ ŠEST, OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT………….

ZPRACOVALA :                     Jana Janoušková

PLATNOST DOKUMENTU:   1. 9. 2015

AKTUALIZACE :                     3. 9. 2018

     MOTTO: „OTVÍREJME DVEŘE POZNÁNÍ“                  

                                                                          

 II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

VELIKOST ŠKOLY: budova je jednopodlažní, komplex tří budov je rozlišen podle barev modrá, žlutá, růžová. S jídelnou a následně se ZŠ je MŠ propojena spojovacím koridorem, takže se dá projít celý vnitřním prostorem. Součástí každé třídy jsou umývárny, šatny a WC.

ZAHRADA: vybavení – ve školním roce 2014 se podařilo za pomoci zřizovatele – Obce Rakvice, zajistit vybudování nového hřiště od finské firmy LAPPSET.  Všechny herní sestavy splňují „bezpečnostní kritéria“.

Dětem se vytvořilo druhé pískoviště a vydlážděná plocha naskýtá několik možností a herních variant – prostor na kreslení křídou, jízda traktorů, koloběžek. Konec zahrady uzavírá ovocný sad s posezením

u ohniště. Školní zahrada dětem poskytuje dostatek možností pro volné hry i jejich celkový tělesný rozvoj. V zadním prostoru za MŠ byla vytvořena bylinková zahrádka, kde děti dostaly možnost se o ně starat.

U hřiště jsme vysadili strom – platan, z důvodu zastínění hracích ploch.

LOKALITA: MŠ je součástí celého areálu ZŠ a MŠ, který leží na okraji vesnice a zapadá do přírodního prostředí. Vše obklopuje dominující zeleň, ovocné stromy, naučná stezka, vinohrad, pole.

HISTORIE: budova MŠ byla otevřena v roce 1997 a stala se zároveň společným zařízením se ZŠ. Původní mateřská škola byla samostatná – v budově dnešního Obecního úřadu Rakvice.

SOUČASNOST: v r. 2015 byla hygienickou Břeclav, v souladu s platnou legislativou, snížena MŠ cílová kapacita naplněnosti. Po následném udělení „kapacitní výjimky“ od zřizovatele, máme maximální kapacitu stanovenu na 69 dětí. Konkrétně: modrá třída – 25 dětí, žlutá třída - 22 dětí, růžová třída - 22 dětí. 

Vybudováním kuchyňky v mateřské škole a stravování v jednotlivých třídách se osvědčilo. Děti mají při stravování daleko větší klid, více času i prostoru. Rovněž získání další pí. uklízečky (r. 2013) bylo velkým přínosem pro chod MŠ. V r. 2016 a 2017 se uskutečnila rekonstrukce všech umýváren. V modré třídě byl kompletně vyměněn nábytek. Do všech tříd se zakoupily nová lehátka splňující hygienická kritéria (v r. 2016 a 2017).                           

III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Zákonem jsou stanoveny podmínky, které je nutno v předškolním vzdělávání splnit. Vycházíme ze zkušeností předchozích let a navazujeme na činnosti, které jsou v naší mateřské škole vžité a vytváří co nejlepší předpoklady pro veškerou vzdělávací a výchovnou činnost.

Obecně je naše veškerá práce založena na plnění ustanovení rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

1. VĚCNÉ PODMÍNKY

     Mateřská škola má pro děti odpovídající prostory, jejich uspořádání a vybavení poskytuje dětem možnost skupinových i individuálních činností. Stále máme tři třídy, ale již s menším počtem dětí. S barevným rozlišením tříd (samotných budov) přetrvávají v oblibě názvy zvířátek. MODRÁ – RYBIČKY, ŽLUTÁ – MOTÝLCI, RŮŽOVÁ – BROUČCI A BERUŠKY.

     U každé třídy je zdravotně hygienické zařízení. Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem a hračkami, které jsou dětem volně přístupné. Každá třída má tabuli se speciální úpravou na grafomotorická cvičení. Součásti vybavení každé třídy je počítač. V prostorách tříd naleznou děti dostatečné prostory k odpočinku i spánku. Hračky a didaktické pomůcky jsou průběžně a pravidelně doplňovány.

Na stravování je v každé třídě vymezený prostor, kde mají děti k dispozici též termos s pitím, prostírání, kapesníky, ubrousky.

Provedené změny v období posledních let – úpravy:

 • nové úložné prostory na povlečení a lehátka
 • zakoupení kapsářů do všech šatních skříněk v barvě třídy
 • boxy na ručníky v umývárnách + zrcadla, výměna pouzder na tekutá mýdla
 • kompletní výměna nábytku v růžové třídě – nová kuchyňka, pirátská loď s úložným prostorem, skluzavkou a relaxačním koutkem, výtvarná skříň, knihovna pro učitelky, box na stravování, vymalování, výměna koberce
 • výměna nábytku v modré třídě, dřevěný hrad pro pohybové i relaxační činnosti
 • instalace dotykové tabule SMARTBOARD - červená třída
 • zakoupení nových lehátek do všech tříd
 • instalace čipového otvírání MŠ pro rodiče i zaměstnance (bezpečnostní systém)
 • rekonstrukce všech koupelen
 • zajištění zahradních laviček

                                                                

Záměry MŠ pro další období:

 • postupně výměna nábytku ve žluté třídě a sborovně
 • úprava šatny pro provozní zaměstnance a učitelky

TĚLOCVIČNA – je součástí budovy ZŠ. Je možné ji využívat dle stanoveného rozvrhu – dopoledne i odpoledne při činnostech kroužků - zde se děti mohou dostatečně pohybově vyžít. Do tělocvičny se prochází koridorem - přes budovu ZŠ. Děti tak děti získávají představu o každodenním dění v základní škole. Sportovní halu (tělocvičnu) využíváme také při koncertech, divadelních představeních, jiných pořadech pro děti a společných akcích pro rodiče, někdy i společně se žáky ZŠ.

TV nářadí máme uloženo v kabinetě, je přenosné a třídy si ho pravidelně obměňují.

ZAHRADA – školní zahrada je rozlehlá a dětem poskytuje dostatek prostoru k pohybovému vyžití, je možné využívat i prostory pro ZŠ. V době odpočinku jsou prostory herních prvků MŠ využívány i školní družinou. Ve školním roce 2014/15 bylo kompletně vystavěno nové herní hřiště - nové herní sestavy finské firmy Lappset - houpačky, hnízdo, koník, kolotoč, komplex pohybové sestavy, pískoviště. Veškeré dopadové plochy kolem všech sestav jsou provedeny z „gumové štěpky“. Všechny herní prvky splňují veškeré bezpečnostní normy.

Část herní plochy byla vydlážděna a dětem poskytuje možnosti kreslení křídou, skákání různých panáků a labyrintů, jízdu na koloběžkách, traktorech, odrážedlech. Také se zde uskutečňují společné akce s rodiči – např. pasování.

Konec zahrady tvoří krásný sad, kde mají děti možnost v průběhu roku pozorovat přírodní změny a zároveň i ochutnat úrodu z řady ovocných stromů. V prostoru sadu je ohniště, kde se setkáváme pravidelně na opékání špekáčků, rozloučení s předškoláky nebo vynášení Moreny. V letních měsících mají děti k dispozici bazén nebo kropící rozprašovače. Na zahradě je dřevěný domeček na hračky a altán, který poskytuje možnost stínu a vytváří prostor pro námětové hry. Na straně při „vedlejších dveřích do budovy MŠ“ byla vybudována pergola. Pod pergolou je pravidelně doplňován termos s pitím – ovocné šťávy, bylinkový čaj.  Zahrada je pravidelně udržována v bezpečném stavu.

                                                                                       

2. ŽIVOTOSPRÁVA

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Jídelníček v naší mateřské škole je sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, uspokojil nároky dětského organismu a dle možností též tak, aby dětem co nejvíce chutnal. Po celý den máme zajištěný pitný režim, ovocné šťávy, bylinkové čaje, mléko. Učitelky mají přehled o dodržování pitného režimu dítěte ve třídě. V jídelníčku máme dostatečné množství mléčných výrobků, luštěnin, ryb apod. Děti dostávají cereální pečivo, rozkrájené a namíchané ovoce nebo zeleninu.  Dbáme na snižování  živočišných tuků, vajec a cukru. Od září 2011 se dětem převáží do tříd i obědy. Veškerý dovoz potravin dětem zajišťuje personál školní kuchyně. Odvoz nádobí po svačinách má v pracovní náplni uklízečka mateřské školy. Děti svačí i obědvají v určitém časovém rozmezí a dle individuálních potřeb každého z nich. Mají potřebný čas u oběda a nemusí nikam spěchat a ani čekat na ostatní. Po obědě se postupně připravují na odpočinek – převlékání, toaleta, hygiena.

DENNÍ REŽIM

Denní režim našich dětí je přizpůsoben jejich věku, vývoji a z toho plynoucím specifickým potřebám. Rodiče mohou po dohodě s učitelkami přivádět i vyzvednout dítě dle svých potřeb a možností. Denní činnosti dětí vycházejí z třídních vzdělávacích programů a pružně reagují na nečekaný podnět nebo situaci. V průběhu dne se opakují některé rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Je to například pozdrav, komunikační kruh, oslava narozenin, společné stolování, pravidelný odpočinek po obědě apod. V denním režimu jsou rovnoměrně zastoupeny spontánní a řízené činnosti. Organizace dne se přizpůsobuje aktuální situaci a potřebám dítěte.

POBYT VENKU

Pobyt venku je pravidelnou součástí denního režimu v naší mateřské škole. Délka pobytu je dostatečná a vždy odpovídá aktuálnímu počasí. Děti nechodí ven za silného deště, větru a mrazu, silného slunečního svitu apod.

Konkrétní místo venkovního pobytu určuje paní učitelka podle programu činnosti, nebo aktuálně – dle „nevšedních“ událostí a možností v okolí MŠ, či vesnice. V maximální míře a prioritně je využíván pobyt na školní zahradě, výjimkou však nejsou ani četné vycházky mimo areál MŠ. Limitujícím faktorem vycházek mimo prostory školy, je nejvyšší počet dětí na jednu učitelku. Při opuštění prostor areálu MŠ může s sebou vzít jedna učitelka max. dvacet dětí.

ALTERNATIVNÍ ODPOČINEK

Pravidelnou součástí denního režimu dětí v naší mateřské škole je odpočinek po obědě. Respektujeme odlišnou potřebu spánku jednotlivých dětí. Po obědě děti odpočívají na lehátkách. Čteme jim pohádky, poslouchají nahrávky (pohádky, vhodné písničky). Po relaxační části mají děti předškolního věku možnost navštěvovat tzv. kroužky a aktivity. Navštěvují také logopedii, sportovní hry, keramiku, taneční kroužek „Vrabčáci“, flétnu, „VŠEZNÁLKA“- edukačně stimulační skupiny. Do MŠ dochází pravidelně paní učitelka ze ZŠ, která bude učit předškoláky v první třídě – jejich setkávání má název „ŠKOLÁČEK“. Děti, které mají problém s odpočíváním, si mohou hrát různé stolní hry, kreslit, modelovat, tvořit s kinetickým pískem, pracovat s knihou apod. Musí však respektovat spící děti a jejich činnosti musí být klidné. Tuto dobu rovněž využíváme k různým grafomotorickým cvičením a ke hře s didaktickými pomůckami. Nejstarší děti si ukládají povlečení do skříňky, které mají na přístupném místě. Pyžamo si zavěsí na sušící stojan. Po úpravě skříněk má každé dítě svůj box označený značkou značku, kam si své povlečení uloží. Malým dětem ukládá na místo povlečení paní uklízečka nebo učitelka. Povlečení, prostěradla, polštářky a deky – veškerý tento sortiment je průběžně obměňován.

3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Zaměřujeme se především na to, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně, spokojeně, radostně a sebejistě. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají i v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány  či neurotizovány spěchem. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Usilujeme o vytvářen í  pozitivního a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek  prostoru pro jejich sebeutváření a všestranný rozvoj. Respektujeme individuální potřeby dětí a snažíme se o jejich trvalé uspokojování. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem – prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti seznamovány s nebezpečím. Pravidelně zařazujeme besedy s policisty, hasiči. V komunitních a diskuzních kruzích předcházíme případnému ubližování, šikaně. Ve třídách máme pravidla soužití, které dětem připomínáme a podle piktogramu v rozhovorech řešíme. Vycházíme vstříc potřebám dětí vědomi si jejich možností, rodinného zázemí apod. – to vše na základě tzv. MASLOWOVY  HIERARCHIE LIDSKÝCH POTŘEB

1) Fyziologické potřeby

2) Potřeba bezpečí, jistoty, stálosti, pořádku

3) Potřeba lásky, shody, náklonnosti, sounáležitosti

4) Potřeba sebedůvěry, sebeúcty, úspěchu

5) Potřeba seberealizace, uplatnění  

 4. ORGANIZAČNÍ CHOD ŘÍZENÍ MŠ

Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Děti mají potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí, mají dostatek času i prostoru pro hru – k dokončení, případně pozdějšímu pokračování. Dáváme dětem mnohdy i možnost volby. Poměr spontánních a řízených činností je však vyvážený. Prostředí pro děti je přizpůsobeno jejich potřebám, všechny hračky mají na dohled a na dosah. Rodiče mohou vstupovat do tříd. Paní učitelky jsou odpovědné za nabídku výchovně vzdělávací práce ve své třídě. Pedagogický sbor pracuje jako tým a zve často ke spolupráci i rodiče. Mateřská škola aktivně spolupracuje se ZŠ, místními společenskými organizacemi apod. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ vychází ze společné práce celého kolektivu. Pravidelně využíváme zpětné vazby – dotazníky pro rodiče, schránka přání, dotazů, připomínek. Od školního roku 2016/2017 mají rodiče možnost každou první středu v měsíci navštívit konzultace s vedoucí učitelkou.

PROVOZ V MŠ:

Od 6:30 do 16:30 hod.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Zápis dětí do MŠ na následný školní rok se koná v zákonem stanoveném termínu - obvykle v květnu. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (viz. „Kritéria přijímání dětí do MŠ Rakvice“).

5. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Pracovní tým pracuje takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče. V průběhu školního roku může dojít k personálním změnám (zástupy za dlouhodobě nemocné pracovníky, ukončení pracovního poměru ap.).

VEDOUCÍ UČITELKA

Jana Janoušková

UČITELKY

Svatava Klímová

Hana Boháčková

Martina Rajjová

Soňa Starynská 

Michaela Urbánková (současně i asistent pedagoga)      

  

UKLÍZEČKY

Jana Bartošicová – celý úvazek

Martina Měřičková – částečný úvazek

LOGOPEDICKÁ NÁPRAVA (KROUŽEK)

Mgr. Renata Jedličková

LOGOPEDICKOU PREVENCE

Soňa Starynská

Hana Boháčková

                              

Všechny učitelky MŠ mají požadované pedagogické vzdělání.

Koncepce mateřské školy vznikla na základě týmové práce, na návrhu a realizaci programu školy se podílejí všechny učitelky. Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a podílejí se na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí. Kvalita jejich práce a jejich osobnostní vlastnosti přispívají k pozitivnímu školnímu klimatu. Všechny učitelky mají možnost se nadále vzdělávat, pravidelně navštěvují různá školení, semináře apod.

6. SPOLUÚČAST RODIČŮ

Našim dlouhodobým cílem je spolupráce mateřské školy a rodiny na úrovni rovnocenného partnerství. Rodina a mateřská škola jsou v předškolním věku dvě nejdůležitější instituce, které rozhodujícím způsobem vychovávají dítě a formují jeho osobnost. Dobrý a vzájemný vztah rodiny a školy může pozitivně ovlivnit dětský vývoj. Oboustranná důvěra, vzájemná shoda a harmonie mezi oběma partnery by měla umožnit dítěti bohatý citový život plný nových podnětů a prožitků a zároveň mu dá pocit jistoty a bezpečí při pobytu doma i v MŠ.

 • Rodiče mohou, zvláště v adaptačním období nebo ještě před samotným nástupem dítěte do MŠ vstupovat do třídy, mají možnost v odpoledních hodinách navštěvovat školní zahradu. Zde děti poznávají své budoucí kamarády, prostředí zahrady, mateřskou školu. Potkávají nové tváře, uklízečky, budoucí učitelky.
 • Na třídních schůzkách pravidelně rodiče informujeme o dění v MŠ. Dalšími informačními kanály jsou: nástěnky v MŠ, webové stránky školy, místní zpravodaj či přímý rozhovor.
 • Jako zpětnou vazbu využíváme výsledky anonymních dotazníků (anket), kde se rodiče mají možnost vyjádřit k činnosti MŠ. U vchodu MŠ je umístěná schránka důvěry, která je v průběhu roku vybírána. Sdělení jsou probírána na pracovních poradách. Jednotlivé dotazy jsou použity též jako podklad pro evaluaci. Odpovědi na případné dotazy rodiče získají na třídních schůzkách v průběhu školního roku, na nástěnce v MŠ, na webu školy apod. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče nám také pomáhají sponzorskými dary, zajišťováním různých materiálů pro tvořivou práci, finanční hotovostí, úpravou nábytku,  šitím  potřebných pomůcek, dodáváním ovoce. Akcí školky se účastní v hojném počtu.

7. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Uplatňování principu:

- přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření

- snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

- spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, s odborníky, školským poradenským zařízením

- individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností

- realizace všech podpůrných opatření při vzdělávání dětí

- IVP pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská  škola uskutečňuje od ledna 2015 individuální vzdělávání. Součástí našeho ŠVP je IVP - viz. příloha. Spolupracujeme s SPC Štolcova Brno, klinickou logopedkou, ostatními odborníky.

8. VZDĚLÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

Mateřská škola bude vytvářet podmínky k co největšímu využití potencionálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Zařazování činností na podporu  jejich dovedností.

9. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET VĚKU

V oblasti věcných podmínek budeme dodržovat vhodnost některých hraček a vybavení v dané třídě. Děti budou zapsány do žluté třídy, kde nejsou žádné zvýšené plochy. Vzhledem věku a výšce dětí je doplněn sedací nábytek, který zohledňuje menší tělesnou výšku. Na školní zahradě využijeme odpovídající zahradní vybavení.

Úprava denního programu stravování – ve žluté třídě bude vydáváno jídlo (svačinky i oběd) jako prvním v MŠ.

V případě potřeby škola zajistí asistenta pedagoga.

Rodiče mají možnost po zápisu využít adaptačního programu – navštívit MŠ na školní zahradě, ale i ve třídě. Bude zabezpečena vzájemná spolupráce a předávání informací o pokrocích dítěte.

Zaměříme se na:

 • aktivní posilování pozitivních vztahů, oboustrannou důvěru a spolupráci s rodiči
 • individuální, vstřícný, přístup všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy k dětem i rodičům
 • vytvoření a udržení bezpečného prostředí přizpůsobeného požadavkům dětí
 • učení základních návyků – sebeobsluha, stravování, hygienické návyky
 • vymezení místa na sezení s odpovídajícími parametry vzhledem k věku dítěte
 • program vzdělávání a podpory zaměřený na rozvoj činností výtvarných, jazykových, hudebních, tělesných
 • používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a klidu dětí
 • vytváření a osvojování srozumitelných pravidel při ukládání hraček a školních potřeb
 • vzdělávací činnosti realizované i v menších skupinkách, podle potřeb dětí
 • vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí
 • hygienu dětí – zajištění četnosti užívání toalet, osobního mytí
 • podporu samostatnosti  

 IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

V MŠ MÁME TŘI TŘÍDY - Modrou, Žlutou a Růžovou. Každoročně získávají děti jednotlivých tříd svůj motivační název. 

PRAVIDLA PRO ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ DO JEDNTLIVÝCH TŘÍD:

 • zohledňování přání rodičů, sourozenecké vztahy
 • předškolní třída je určená věkem

USPOŘÁDÁNÍ DNE:

V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vesnice, kde žijeme, prostředí a lidé, se kterými se denně setkáváme, události které v dnešní době zažíváme a vnímáme – to vše nás do značné míry vedlo a motivovalo při sestavování našeho vzdělávacího programu. Děti se učí především svou vlastní prožitou zkušeností, proto jsou vzdělávací činnosti založené na přímých zážitcích, prožitcích, dovednostech a zkušenostech dětí. 

V rámci vzdělávacího procesu využijeme všech podmínek, které naše MŠ má. Zaměříme se na výchovu dítěte tak, aby z naší MŠ odcházely děti komplexně rozvinuté po všech stránkách, přiměřeně sebevědomé – takové, aby na základě  svých možností dovedly získané znalosti, návyky a dovednosti uplatňovat v každodenním životě. Záměrem je prohlubovat zájem o přírodu a pěstovat v dětech kladný postoj k přírodě.

Respektujeme věkové potřeby jednotlivých dětí, rozvíjíme jejich osobnost, vytváříme podmínky a prostředí pro prožití šťastného dětství v prostředí MŠ:

Dále:

 • Vytváříme prostředí, kde si nenásilnou formou osvojují pravidla kulturního chování a společenského soužití.
 • Podporujeme zábavnými metodami zejména rozvoj dětského výtvarného projevu a citlivosti dětí vůči přírodě a jejím projevům.
 • Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, dáváme základy celoživotnímu vzdělávání - všem dětem podle jejich možností, zájmů, potřeb.
 • Učíme děti zdravému životnímu stylu.
 • Prohlubujeme jazykovou úroveň dětí, jejich vyjadřovací schopnosti, gramatickou správnost mluveného projevu.
 • Vytváříme dostatečný prostor pro tělesný rozvoj dětí.
 • Společně s rodiči se snažíme vštípit dětem uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání.

Při výchově a vzdělání dětí v MŠ pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, respektujeme tři základní cíle a kompetence, které tento dokument vytyčuje.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený. Jako cestu při plánování činností jsme si zvolily teorii rozmanitých inteligencí  H. Gardnera.

Denní řád je dostatečně pružný, umožní reagovat na individuální, skupinové, frontální, relaxační a odpočinkové činnosti. Všechny tyto činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti mají možnost účastnit se činností individuálních, v různě velkých skupinách, ale také v klidových koutech.

Výchovné složky (výtvarná, poznávací, jazyková, literární, hudební, tělesná, a matematické představy) se vzájemně prolínají. Před zápis do ZŠ zařazujeme pravidelně vyšetření školní zralosti ve spolupráci s PPP – Břeclav. 

 Pro děti s odkladem školní docházky využijeme plány osobnostního rozvoje, které vytváříme na základě zpráv z PPP – vždy se souhlasem rodičů.  Pro děti s odkladem školní docházky byla ve školních r. 2015/16 a 2016/17 vytvořena přípravná třída. Její další budoucnost je závislá na zájmu rodičů o tuto třídu a možnostech pro její zřízení daných školskou legislativou.  Tato třída je součástí ZŠ, byť se zde vyučuje dle vzdělávacího programu pro MŠ. S mateřskou školou velmi úzce i nadále spolupracuje. Děti z MŠ i předškolní třídy ZŠ se i nadále setkávají na různých aktivitách a akcích – divadla, koncerty, výlety, pasování….

Logopedickou péči zajišťuje učitelka ZŠ, která pravidelně 1x týdně s dětmi (a dle možností i s rodiči) pracuje. Máme podchycené všechny děti se špatnou výslovností.

Pravidelně provádíme tzv. depistáž a následnou konzultaci s pracovníky speciálního pedagogického centra Hodonín. Učitelky MŠ provádějí průběžně logopedickou (základní) prevenci u dětí se špatnou výslovností.

Vzdělávací program navazuje na dřívější zkušenosti, je dostatečně pružný.  Umožňuje vstřebávat nové poznatky a metody. Témata učitelky vybraly z prostředí, které nás obklopuje a podle předpokládaného zájmu dětí. Nedílnou součástí jsou místní tradice, události, slavnosti, které se vyskytnou kolem nás během roku. Hlavním naším cílem je, aby si děti do mateřské školy chodily hrát, poznávat nové věci, kamarády, zajímavé hry, písničky a básničky, aby rozvíjely své činnosti, zručnosti, dovednosti a získávaly správné návyky chování, hygieny, sebeobsluhy.

Přály bychom si, aby každé dítě bylo v MŠ spokojené, šťastné, aby pobyt v MŠ nepociťovalo jako nutnost, když máma s tátou pracují. Společně pracujeme tak, abychom vytvořili co nejlepší prostředí pro děti, zaměstnance i rodiče. Vycházíme z uvedených podmínek.

HLAVNÍ MYŠLENKY PROGRAMU:

 • vzdělávání dětí rozvíjet prostřednictvím prožitku a praktické zkušenosti
 • podporovat rozvoj  sociálně kulturních postojů, vést k soudržnosti, přátelství a porozumění
 • podporovat duševní pohodu
 • vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

VZDĚLÁVACÍ CÍL:  Potlačení projevu agresivity mezi dětmi prostřednictvím poznání sebe sama a rozvojem sociálních kontaktů. Budování zdravého životního stylu.

Náš ŠVP předpokládá:

RESPEKTOVÁNÍ SPECIFIK PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, METOD A FOREM PRÁCE DLE RVP PV  např.:

 • učitelky respektují fyziologické, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí určité věkové skupiny konkrétním rozpracováním tematické části vzdělávacího projektu do denní vzdělávací nabídky dětem
 • veškeré činnosti organizuje pedagog pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně v podnětném, obsahově bohatém prostředí
 • učitelky respektují individualitu každého dítěte. Vedou záznam o vzdělávacích  pokrocích tak, aby další pedagogické aktivity  probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a aby bylo motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí a cítilo se úspěšné, svým okolím uznávané uplatňují se metody  a formy práce jako je prožitkové a kooperativní učení hrou, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Podporuje se dětská zvídavost a potřeba objevovat, podněcuje se radost dítěte  z učení a jeho zájem poznávat nové
 • učitelky využívají spontánních nápadů dětí a poskytují dětem dostatek prostoru pro hry a jeho vlastní plány
 • učitelky uplatňují aktivity spontánní i řízené, vzájemně  provázané a vyvážené v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí předškolního věku
 • uskutečňuje se vzdělávání na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech, obsah bloku vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů – kompetenci dítěte

Vzdělávací program je vypracován jako schématický model integrovaného bloku vzdělání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Učitelky vzdělávací program dotvářejí konkrétní týdenní nabídkou - podle individuality a věkového složení třídy.

ŠVP umožňuje učitelkám ve třídě pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti.

Je dokumentem otevřeným. 

NA CO JE KLADEN DŮRAZ:

 • na spojení vzdělávacích témat se životem a praktickým životem
 • na uplatňování hlavní vzdělávací nabídky dětem
 • na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa  kolem nás
 • na emoční  prožitky dětí před získanými výsledky řízených činností
 • na respektování specifik předškolního vzdělávání
 • na písemné zaznamenávání vzdělávacích pokroků dítěte
 • na spoluúčast s rodinou – navazující pohodovou atmosféru, důvěru mezi rodiči, školou a dětmi
 • na uplatňování  individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu při vstupu dítěte do mateřské školy
 • na vyváženost poměru spontánních a řízených činností v den programu, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu
 • děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat
 • aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě
 • jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se účastnit společenských činností v malých, středně velkých i velkých skupinách
 • je dbáno na osobní soukromí dětí, pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně
 • na dodržování podmínek vzdělání – věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace, řízení, personální zajištění, spoluúčast rodičů
 • na individuální přístup při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání děti nadaných

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI DLE RVP PV:

 1. Dítě a jeho tělo – oblast BIOLOGICKÁ – modrá barva – vody
 2. Dítě a jeho psychika – oblast PSYCHOLOGICKÁ – žlutá barva – slunce
 3. Dítě a ten druhý – oblast INTERPERSONÁLNÍ – červená barva  přátelství
 4. Dítě a společnost – oblast ENVIROMENTÁLNÍ – bílá barva – slavnostní
 5. Dítě a svět  - oblast ENVIROMENTÁLNÍ – zelená barva – příroda

Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek. Jednotlivé bloky jsou zaměřené k určitému ročnímu období. Do jednotlivých dob zapadají témata, která máme ve třídách stejná.

Slavnosti, tradice a události v obci prožíváme v mateřské škole společně.

RÁMCOVÉ CÍLE DLE RVP PV

 1. Cíl rozvojový – rozvíjení dítěte a jeho schopnost  učení
 2. Cíl hodnotový – osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Cíl postojový- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Obsah PV představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v MŠ. Stanovuje se pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku 3 až 6let.

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti nadané.

Obsah jednotlivých bloků na celý rok.

TÉMATICKÉ BLOKY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 1. BLOK – VÍTÁME VÁS, POJĎTE DÁL
 2. BLOK – KLÍČE K PODZIMU
 3. BLOK – A PO ROCE, TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
 4.  IV. BLOK – BÍLÁ PEŘINA S TEPLOU ČEPICÍ
 5. V. BLOK - ODEMYKÁME JARO VOŇAVÝM KLÍČEM
 6. VI. BLOK - LÉTO PLNÉ PŘEKVAPENÍ

     CHARAKTERISTIKA TÉMATICKÝCH BLOKŮ

 1. VÍTÁME VÁS, POJĎTE DÁL- vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy, pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí. Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině. Rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě. Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém žije. Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody. 
 2.  KLÍČE K PODZIMU – osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách. Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii. Zlepšovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení logickému.
 3. A PO ROCE, TĚŠÍME SE NA VÁNOCE – rozvíjet kulturně estetické dovednosti – výtvarné, hudební, dramatické a tvůrčí činnosti slovesné a literární užíváním všech smyslů. Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.
 4. BÍLÁ PEŘINA S TEPLOU ČEPICÍ – naučit se poznávat  samo sebe, poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje. Posilovat přirozené               poznávací city, rozvíjet schopnosti a dovednosti, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Rozvíjet zdravé sebevědomí.
 5.  ODEMYKÁME JARO VOŇAVÝM KLÍČEM – budovat estetický vztah k životu, rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností, jazykové dovednosti, kladení otázek a hledání odpovědí na problémy. Naučit se pozorovat, poznávat svět kolem sebe ve všech souvislostech. Získávat poznatky o živé a neživé přírodě a přírodních jevech. Mělo by poznávat význam lidské činnosti. Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem. Chránit bezpečí své i druhých. Probouzet zájem o zvídavost dítěte.
 6. LÉTO PLNÉ PŘEKVAPENÍ – vytvářet základní, kulturní a společenské postoje, základy pro práci s informacemi. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí. Osvojit si dovednosti k       podpoře zdraví a bezpečnosti, relativní citovou samostatnost. V přirozených aktivitách získávat a rozvíjet pohybové dovednosti.

           ZPŮSOB REALIZACE TÉMATICKÝCH BLOKŮ

 • každá třída má vypracovaný Třídní vzdělávací program, jehož témata zapadají do jednotlivých tematických bloků ŠVP
 • vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou
 • vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený
 • časová realizace témat je v kompetenci učitelky
 • učitelka sleduje, zda není opomíjená některá interakční oblast - biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální
 • evaluaci tematických celků prostřednictvím dílčích cílů
 • respektujeme tři základní rámcové cíle a kompetence vytýčené RVP PV, jednotlivé dílčí cíle zaznamenáváme

Ve třídách pracují dvě učitelky. Pouze v jedné třídě bude od září 2015 v době od 7.30 – 14. 30 (15 hod.) učitelka jen jedna. V 15 h. je nutné spojovat třídy z důvodu chybějící šesté učitelky (důsledek vynuceného snížení celkové kapacity MŠ na 69 dětí (od 9/2015) a následného snížení počtu učitelek v MŠ)).

Z hlediska dobré organizace a smysluplné činnosti je nutné, aby konkrétní témata plánovaly obě učitelky společně a hodnotily dohromady i pedagogickou práci.

Pro každý rok připravujeme doprovodné akce většinou pro všechny děti – exkurze, soutěže, setkání s rodiči, zábavné programy, výlety.

PREFERUJEME TYTO ČINNOSTI:

 • volná hra
 • výlety, exkurze
 • kooperativní hry a námětové hry
 • spolupráci se ZŠ, seniory

DALŠÍ ČINNOSTI:

 • Veselá flétnička
 • Vrabčáci – taneční kroužek – pravidelná vystoupení
 • Všeználek – Edukačně stimulační programy pro předškoláky s rodiči
 • Školáček – pravidelné setkávání budoucí učitelky budoucích prvňáčků

ve škole

 • Sportovní kroužek
 • Keramický kroužek
 • Logopedie
 • Logopedická prevence- logopedická depistáž SPC – Hodonín
 • Spolupráce s PPP Břeclav
 • Předplavecký  kurz
 • Bruslení

UPLATŇUJEME TYTO METODY:

 • převaha spontánních činností nad řízenými
 • řízené skupinové činnosti
 • komunitní a diskuzní kruhy
 • individuální přístup
 • prožitkové učení
 • empatické projevy reagování
 • partnerská komunikace mezi dětmi a učitelkou

TÉMATA TŘÍDNÍCH PLÁNŮ

1) BLOK – VÍTÁME VÁS, POJĎTE DÁL

                      -   HLEDÁME SI KAMARÁDY

                      -   BABÍ LÉTO (stěhovaví ptáci)

                      -   ZA TAJEMSTVÍM BYLINEK

2. BLOK – KLÍČE K PODZIMU

                      -   POKLADY NAŠICH POLÍ A ZAHRAD

                      -   LESNÍ SKŘÍTKOVÉ (houby)

                      -   BAREVNÁ PALETA PODZIMU

3. BLOK- A PO ROCE, TĚŠÍME SE  NA VÁNOCE

                  -  KLÍČKEM DO NEBE NEBO DO PEKLA?

                  - UŽ TO VONÍ VÁNOCEMI

4. BLOK- BÍLÁ PEŘINA S TEPLOU ČEPICÍ

                 -  MUSÍME  JIM POMÁHAT (zvířata)

                 - VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH

                 - NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY

                 - Z POHÁDKY DO POHÁDKY (Masopust)

                 -  ČÍM BUDU? (Řemesla)

                                       

 5. BLOK ODEMYKÁME JARO VOŇAVÝM KLÍČEM

                  -  JAK SE BUDÍ JARO – (Květinky)

                  -  SVÁTKY JARA – ( Velikonoce, Morena)

                  -  VIDĚT A BÝT VIDĚN (Doprava)

                  -  KOMU ZPÍVÁM RÁD (Rodina)

                  -  ZVÍŘECÍ PORADA (Zvířata domácí)

6. BLOK LÉTO PLNÉ PŘEKVAPENÍ

                  - SLAVÍME SVŮJ DEN (MDD)

                  - OD PRAMÍNKU K MOŘI (Voda a její význam)

                  - LETEM SVĚTEM (Výlety, ZOO)

                  - PLNOU PAROU VPŘED (Prázdniny)

7. EVALUAČNÍ SYSTÉM

Vycházíme z:

 • pozorování dětí
 • rozhovorů, anket rodičů, schránky důvěry
 • rozborů, rozhovorů při pedagogických poradách
 • řešení vzniklých situací ve třídě
 • hospitační činnosti vedoucí učitelky
 • sebereflexe, hodnotící pohovory

Plán evaluace

 • každý den provádíme stručný zápis do třídní knihy, zaznamenáváme, co děti oslovilo, co se naučily, tzv. zamyšlení, nejsilnější zážitek,
 • zápis do tematické části – zpětná vazba - průběžně vyhodnocujeme, jak zvolené činnosti napomohly naplnění cílů
 • autoevaluace (hodnocení vlastní práce učitelky) průběžně za tematickou částí
 • evaluace tematických celků prostřednictvím dílčích cílů – týdně
 • vstupní záznam při nástupu do MŠ
 • záznamy o dětech – pozorování, vyhodnocování vývoje dítěte 2x ročně
 • vedeme dětské PORTFOLIO
 • předškolní děti mají založeny pracovní listy v šanonech
 • pro děti s odkladem školní docházky vytváříme tzv. individuální plány – plán osobního rozvoje – podklady z PPP

Tabulka evaluační a hodnotící činnosti na naší škole – viz.: třídní programy.

VII. EVALUAČNÍ A HODNOTÍCÍ ČINNOSTI NA NAŠÍ ŠKOLE 

KDO HODNOTÍ

JAK HODNOTÍ

CO HODNOTÍ

KDY HODNOTÍ

VEDOUCÍ UČITELKA

HOSPITACÍ

PLNĚNÍ ŠVP

2X ROČNĚ VE TŘÍDÁCH

UČITELKA

SLOVNĚ

ČINNOSTI DNE

DENNĚ

UČITELKA

PÍSEMNĚ DO FORMULÁŘE

PLNĚNÍ DANÉHO TÉMA

PO UKONČENÍ TÉMATU

UČITELKA

VSTUPNÍM FORMULÁŘEM

POZNÁVÁ NOVÉ DĚTI

NA ZAČ. ROKU

UČITELKA

DIAGNOSTICKÝM FORMULÁŘEM

INDIVIDUÁLNÍ POKROKY DĚTÍ

1X MĚSÍČNĚ

VEDOUCÍ UČ. + KOLEKTIV

DLE ZÁPISU

PLNĚNÍ ŠVP

2X ROČNĚ

UČITELKA

PÍSEMNĚ

PLNĚNÍ TVP

2X ROČNĚ V TVP

 PŘÍLOHA ŠVP :

 • MYŠLENKOVÁ MAPA

 • KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ  VÝSTUPY
 • IVP PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
 • SYSTÉM EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ
 • HODNOCENÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ
 • DESATERO PŘEDŠKOLÁKA

                          

Rakvice 3. září 2018

      Jana Janoušková                                 Mgr. Petr Florián

    Vedoucí učitelka MŠ                                  ředitel školy

 • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
reditel@skolarakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
polasek@skolarakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
janouskova@skolarakvice.cz
+420 519 350 653