• Slide Top

Pokyny k zadání trvalého příkazu k úhradě úplaty za předškolní vzdělávání - "školkovného"

1) Jedno dítě = jeden bankovní příkaz

  • nelze provést úhradu za sourozence pomocí jedné platby (jednoho příkazu)

2) Číslo bankovního účtu pro platbu (trvalý příkaz): 25 00 58 25 52/2010

3) Variabilní symbol: zde uveďte datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR (den měsíc rok)

  • tzn., že dítě narozené např. 6. listopadu 2015 bude zde mít uvedeno: 06112015

4) Specifický symbol: nevyplňujte

5) Do textu pro příjemce uveďte celé jméno dítěte + text: školkovné

  • příklad: Pert Novák - školkovné

6) Termín splatnosti

  • splatnost zadejte v rozmezí mezi pátým až desátým dnem v měsíci
  • platí se za každý měsíc, tzn. že první platba musí být provedena již v září, následně v říjnu atd.
  • výše platby u konkrétního dítěte  - viz "Směrnice ke stanovení výše úplaty ......." - viz jiný článek
  • ve většině případů se jedná o 450 Kč / dítě / měsíc a to po dobu 10 měsíců (od září do června)
  • za měsíc červenec bude platba provedena výjimečně v hotovosti (přímo v MŠ) - podle skutečnosti, zda dítě do MŠ tento měsíc docházelo (pokud dítě v červenci MŠ nenavštíví, rodiče školkovné za tento měsíc hradit nebudou)
  • srpen - MŠ je uzavřena = školkovné se nehradí

7) První platbu proveďte až v září příslušného školního roku (pokud dítě nastupuje do školky v září), případně v aktuálním měsíci  (pokud dítě nastupuje do školy až někdy v průběhu školního roku).

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653