• Slide Top

Školní poradenské pracoviště - personální zabezpečení, hlavní úkoly

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Činnost našeho ŠPP zajišťují:

 • Mgr. Kateřina Muchová 
  • výchovná poradkyně  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • konzultace PÁ 10:00 - 11:15 hod., příp. kdykoliv dle domluvy
 • Mgr. Leona Látalová 
  • školní metodik prevence  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • konzultace ve ČT 11:45 - 13:00 hod., příp. kdykoliv dle domluvy
 • Mgr. Dana Lacinová 
  • speciální pedagog  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • konzultace kdykoliv dle domluvy
 • Mgr. Renata Jedličková
  • speciální pedagog logoped   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • konzultace kdykoliv dle domluvy
 • Jana Janoušková
  • vedoucí učitelka MŠ  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poradenské služby jsou zaměřené na

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě 
     vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými
     životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření 
     příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském 
     zařízení,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 
     vzdělávací činnosti školy,
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Právní podpora

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 
Sb., účinné od 1. 9. 2016. 

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653