• Slide Top

Způsob úhrady stravného

  • trvalým příkazem z bankovního účtu - NEJVHODNĚJŠÍ A DOPORUČENÝ 
  • bankovní účet školy 183028187/0300                         
  • nebo v pokladně školní jídelny – u vedoucí školní jídelny   

Pozor – důležité: termín splatnosti trvalého příkazu je nutné nastavit tak, aby měl žák dostatečný „osobní kredit“ a bylo mu umožněno v elektronickém objednávkovém systému provádět objednávání stravy. Aktuální výši kreditu je možné vidět po přihlášení do osobního účtu strávníka a také na objednávkovém terminálu ve školní jídelně.

- Aby strávník mohl objednávat stravu hned od začátku školního roku (1. září), musí mít již na účtu kredit. Stravné se platí zálohově = předem – min. na jeden měsíc! Tzn. např. v 8/2017 na 9/2017 atd.

Doporučení - nastavte si trvalý příkaz na dobu neurčitou (včetně letních prázdnin), vyvarujete se opomenutí znovuzavedení trvalého příkazu od září nového šk. roku. Termín splatnosti stanovte okolo dvacátého dne v měsíci. Získáte jistotu, že platba bude včas připsána na bankovní účet školy.

Pokud nemá strávník PŘEDPLACEN osobní kredit (nebo se pohybuje pod povoleným debetem (mínus 300 Kč), není mu umožněno další objednávání obědů = neobdrží následně stravu a to až do doby dalšího zaslání a následného PŘIPSÁNÍ peněz na účet školy 183028187/0300!

Přeplatky stravného se vrací min. 1 x ročně (červenec) na bankovní účet plátce.

Zákonný zástupce strávníka je povinen hlásit vedoucí školní jídelny změny, týkající se: čísla účtu, změny adresy, ukončení stravování. Pokud nebudou změny nahlášeny, nezodpovídáme za případné chyby v převodu peněz na špatný účet, prodlení ap.

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653