• Slide Top

Pravidla pro výdej stravy žákům ZŠ a dětem MŠ

Podle vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování má žák (dítě) nárok na stravu POUZE v době výuky ve škole. Ve dnech nemoci, ředitelského volna a prázdnin lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně režijních nákladů).

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.                        

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí doplatit režijní náklady v aktuálně platné výši – rubrika Cenová kalkulace

Pokud žák (strávník) z důvodu prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, má možnost si zákonný zástupce (rodič) vyzvednou oběd s čipem do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 – 13.20 hodin. Pokud bude chtít odebírat obědy i v době nemoci, musí uhradit v kanceláři školy režijní náklady.

Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat jejich odhlášení.

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653