• Slide Top

Čipy

Od 1. září 2011 byl zaveden čipový stravovací systém s elektronickou evidencí strávníků. Každý strávník (žák ZŠ, zaměstnanec školy) odevzdá na začátku školního roku (případně i v jeho průběhu) přihlášku ke stravování. Poté je povinen zakoupit stravovací čip za 80,- Kč, který slouží k osobní autorizaci při výdeji jídla a při manipulaci na terminálu (objednávání a odhlašování obědů).

Cizí strávníci se na způsobu objednávání stravy individuálně domluví přímo s vedoucí školní jídelny. 

Zpět jsou odkupovány pouze čisté, nepoškozené a plně funkční čipy a to opět za 80 Kč.

V případě zapomenutí čipu žák tuto skutečnost nahlásí při příchodu na oběd kuchařce u výdejního okénka. Oběd mu bude poté vydán. Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu. Pokud žák čip ztratí, musí si nejpozději do 5 dnů od zjištění této zkutečnosti zakoupit u vedoucí školní jídelny čip nový.

Přihlášky a odhlašování obědů provádí sám strávník (nebo zákonný zástupce) u terminálu ve škole nebo přes internet na adrese http://www.smiklica.cz/dread/net/zsrakvice/index.php

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653