• Slide Top

Základní informace o provozu ŠD

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY: 11.15 AŽ 16.00 HOD.

I.  oddělení - přístavba školy - 1.stupeň, vychovatelka Milena Zlámalová
II. oddělení - budova 2. stupně - učebna u tělocvičny (skleník), vychovatelka Renata Lauterbachová
III. oddělení - budova 2. stupně - třída hudebny v přízemí, vychovatelka Adéla Míková                                                                            

ŠD slouží k odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti dětí. Je základním článkem výchovy mimo vyučování. Využívá školní hřiště, tělocvičnu, počítače ve třídě, počítačovou učebnu, herní koberec, televizi, DVD přehrávač, venkovní sportovní a herní areál.

Každé z oddělení se naplňuje maximálně do počtu 30 žáků 1.stupně ZŠ. Dítě je přihlášeno k pravidelné docházce po podepsání zápisního lístku jeho zákonným zástupcem, kde mimo jiné sdělí vychovatelce způsob a hodinu odchodu žáka domů. Odhlášení žáka ze ŠD se provádí opět písemnou formou.

Rodiče žáků docházejících do ŠD jsou povinni přispívat na částečnou úhradu nákladů ŠD - viz odkaz níže.

Každé dítě musí mít převlečení (sport, Vv ap.) a ručník v tašce, které je označené jménem, aby nedošlo mezi dětmi k záměně.

ORGANIZACE DNE VE ŠD:

  • 11.00 - 11.20 - příchod dětí
  • 11.20 - 12.00 - volné hry dětí na koberci, stavebnice, společenské hry
  • 12.00 - 12.30 - oběd
  • 12.30 - 13.00 - odpočinek na koberci, malování, kreslení, odchod do kroužků
  • 13.00 - 15.00 - zájmové činnosti (výtvarná, pracovní, sportovní,didaktické hry k učivu, společenská výchova)
  • 15.00 - 16.00 - hry dle zájmu dětí, odchod dětí ze ŠD
  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653