• Slide Top

Důležitá informace pro rodiče

Vážení rodiče,

tímto Vám doporučujeme, abyste ve věci koronaviru důsledně sledovali stránky ministerstva zdravotnictví a školství, kde naleznete aktuální pokyny a informace v této oblasti.

Věříme, že se všichni stále chováme rozumně a ohleduplně k ostatním, bez ohledu na vyhrocenou mediální kampaň.

Pochopitelně, v oblasti zdravotního stavu Vašich dětí, platí stále pravidla uvedená ve školním řádu a řádu MŠ.

Děkujeme za spolupráci.

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653