• Slide Top

Oznámení o přijetí/nepřijetí žáků k povinné školní docházce na šk. r. 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, 691 03, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přijmout, udělit odklad povinné školní docházky na jeden školní rok a přerušit správní řízení níže uvedeným uchazečům:

vylsedky zapis zsrakvice 27 5 2019


Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a Mateřské školy Rakvice, Horní 566, 691 03, příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.
                                                                                                                                                              

                                                                                                                        

                                                                                                                                       Mgr. Petr Florián, ředitel Mateřské a Základní školy Rakvice

                                                                                                              

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
reditel@skolarakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
polasek@skolarakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
janouskova@skolarakvice.cz
+420 519 350 653