• Slide Top

Oznámení rozhodnutí o přijetí / nepřijetí do mateřské školy pro školní rok 2019 - 2020

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020.

 

Výsledky zš rakvice

                                                                                                                                                              

                                                                                                                        

                                                                                                                                       Mgr. Petr Florián, ředitel Mateřské a Základní školy Rakvice

                                                                                                              

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
reditel@skolarakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
polasek@skolarakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
janouskova@skolarakvice.cz
+420 519 350 653