• Slide Top

Spuštění Facebooku

Tímto Vás informujeme, že dnešním dnem, to je 25. 4. 2019, byl na webových stránkách spuštěn nový facebook, který bude využíván primárně k operativnímu vkládání fotografií a k lepší informovanosti rodičů o našich aktivitách. Věříme, že tímto krokem rozšíříme portfolio školy a zajistíme tak další možnost, jak spolu komunikovat a vzájemně se informovat, i když jste na tuto aktivitu byli zvyklí z předešlých let. Také bych chtěl všechny účastníky požádat o stručnost, věcnost a především slušnost a důstojné vyjadřování, přece jen bychom měli jít příkladem svým dětem. Na vulgární, urážlivé a nepodložené informace nebude ze strany pedagogického sboru reagováno.

ředitel školy

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653