• Slide Top

Informace k provozu školy od 21. 12. 2020

Vážení rodiče,

tímto Vás informuji o provozu školy od 21. 12. 2020, podrobnější informace naleznete v systému EDOOKIT.

 

  • Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 mimo jiné osobní přítomnost žáků:
  • Základních škol,
  • školních družin, školního klubu.
  • MŠMT zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.
  • Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.
  • Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince 2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332, které obsahuje zejména tato pravidla:
  • Zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodržení rozestupů).
  • Nástup žáků do školy je v pondělí dne 4. 1. 2021.
  • Pro MŠ se režim nemění.

                                                                                                                                                                                Petr Florián, ředitel školy

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653