• Slide Top

Informace k ošetřovnému

Vážení rodiče,

tímto pro Vaši potřebu uvádím stručně postup ve věci vyřízení ošetřovného na dítě:

Oproti minulému období škola potvrzení o uzavření vydávat nebude. Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v první řadě informovat svého zaměstnavatele (např. telefonicky, nebo e-mailem).

Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Vyplněnou žádost předá zaměstnanec po ukončení kalendářního měsíce, popř. po ukončení péče v průběhu měsíce. Takto vyplněnou žádost předá zaměstnanec svému zaměstnavateli, ten doplní potřebné údaje a odešle na OSSZ.

Pro detailní informace můžete navštívit stránky MPSV - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

ŘŠ

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653