• Slide Top

Informace k zápisům do MŠ pro šk. rok 2020/2021

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ RAKVICE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

ZÁPIS PROBĚHNE V TERMÍNU OD 4. 5. DO 12. 5. 2020 (elektronicky, bez přítomnosti dětí)

Žádost o přijetí a evidenční list si stáhněte na www.zsrakvice.cz (pod odkazy školka – přijetí dítěte do MŠ – seznam dokumentů)

Na evidenčním listu je nutné potvrzení od dětské lékařky, po telefonické dohodě je možné tiskopis odevzdat u dětské lékařky v Rakvicích, která Vám potvrdí, zda dítě bylo očkováno a je možné, aby nastoupilo do MŠ. Pokud navštěvujete jiného dětského lékaře, a vzhledem k současné epidemiologické situaci, není možné potvrzení lékařem doložit, přiložte kopii očkovacího průkazu jako doklad o tom, že dítě bylo řádně očkováno, bez tohoto dítě nesmí být přijato! (neplatí pro děti, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání – tzn. poslední rok před nástupem do ZŠ).

Vyplněné dokumenty odevzdejte do poštovní schránky u ZŠ (hlavní budova od ul. Horní).

Po skončení zápisu budou zveřejněny výsledky příjímacího řízení do 19. 5. 2020 na webových stránkách školy pod registračním číslem a na hlavních dveřích vstupu do ZŠ. Registračním číslem Vašeho dítěte budou poslední dvě čísla rodného čísla dítěte za lomítkem.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů volejte na telefon 734 899 788.

  • Základní škola a Mateřská škola

Adresa ZŠ/MŠ

Základní škola
a Mateřská škola Rakvice

Horní 566, 691 03 Rakvice

IČ: 49963074
DIČ: CZ49963074

Bank. spojení

19-191 173 0287/0100
běžné platby
183 028 187/0300
poplatky za stravování
25 0058 2552/2010
poplatek za MŠ

Vedení školy

Mgr. Petr Florián, ředitel
petr.florian@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Mgr. Michal Polášek, zástupce ředitele
michal.polasek@zsrakvice.cz
+420 519 349 207

Jana Janoušková, vedoucí učitelka MŠ
jana.janouskova@zsrakvice.cz
+420 519 350 653